Om Lonnie Liv

Kæmper for lige vilkår for alle borgere!

Uddannelse 

  • Kontoruddannelse med speciale i administration
  • Professions bachelor i pædagogik
  • Diplom i ledelse: - Leder kommunikation - Det personlige lederskab - Den professionelle relation - Læring og kompetenceudvikling - HRM - Supervision i Socialt arbejde
  • Coach, Neurokommunikation: 

Erfaring

  • Familiekonsulent
  • Projektkoordinator
  • Facilitator i selvhjælpsgruppe for incestramte unge og voksne.
  • Mange års erfaring som både socialpædagog og koordinator på et bosted for uledsagede unge.
  • Forfatter og foredragsholder


Personligt

Lonnie er mor til 3. To dejlige voksne piger samt en lille efternøler-krudtugle-dreng.

Lonnie er fra 1977 og har idag en stor erfaring bag sin. Erfaring om psykisk mistrivsel og hvordan der rettes op på det igen.

5 år gammel erfarer Lonnie, at livet har en grim side, idet hun vågner op uden trusser på, imens hendes far står og rører hende imellem benene...

Mange grimme oplevelser senere, kommer Lonnie ud af barndommen og ind i en voksenverden, hvor hun slet ikke er klædt på til at træffe de rigtige valg for sig selv.

Efter at have gennemlevet en tilværelse med incest og et voksenliv med svære senfølger, herunder stofmisbrug, møder Lonnie en psykolog. Denne løfter Lonnie ud af misbruget og langsomt genvinder hun troen på, at hun er noget værd. Dette møde redder hendes liv, og gør hende i stand til at stå op for sig selv og, ikke mindst, dem som stadig har brug for hjælp.

Lonnie kæmper derfor aktivt for alle menneskers lige vilkår. Ikke kun de incestramte.

Livet har for Lonnie Liv budt på en barndom fyldt med omsorgssvigt og seksuelle krænkelser. Sådanne en start i livet kan byde på mange udfordringer og bringe svære senfølger med sig.

dette liv har givet Lonnie Liv kæmper erfaring og modet til at kæmpe for børn og voksne, som har udfordringer i deres liv. Psyko-sociale problemstillinger følges ofte hånd i hånd med en barndom fyldt med svigt. Så uanset om dit arbejde består i at få aktivitetsparate gjort jobparate, at give narkomaner et værdigt liv, at passe på de indsatte i fængslerne, arbejder med børn som familiekonsulent eller du arbejder på gadeplan med unge, så vil du kunne drage nytte af den viden som Lonnie Liv deler ud af.

Er du en af de ramte, vil du kunne finde links til sider, hvor du kan få hjælp eller information i din nuværende situation. Ligeledes er Lonnie Liv klar til at modtage dig i klinikken i Højrup, eller over Skype.

Lonnie Liv lever og ånder for at få budskabet omkring omsorgssvigt og senfølger bragt ud til alle. Og derfor har hun skrevet en bog om sin opvækst og sit ungdoms- og voksenliv. Ligeledes har hun udviklet et koncept til brug i undervisningen på overbygningen i folkeskolen, som skal gøre unge i stand til at søge hjælp, og gøre de medstuderende samt underviserne i stand til at rumme og hjælpe de ramte i en travl hverdag.

Lonnie Liv sidder som Frivillig Rådgiver ved BørneTelefonen. Et arbejde der, grundet Lonnie Livs egen barndom, er det mest givende i verden. Børne Telefonens arbejde redder mange børn og unge i DK, og giver nyt håb i disse børn og unges liv. Desværre mangles der frivillige, og mange børn og unge ringer forgæves. Så hvis du læser dette, og tænker at du gerne vil være med til at gøre en forskel, så meld dig ind i Børns Vilkår som betalende medlem eller som frivillig.

Der ud over tager jeg ud og holder foredrag, og på det helt personlige plan har jeg klienter, som jeg tager nænsomt i hånden og guider dem til at finde en vej tilbage til livet.

Intet er for stort, intet er for småt. Alt gælder i kampen for tidlig indsats, helbredelse og et værdig liv.