Den personlig

fortælling

Problemer med aggression, stofmisbrug og alkoholisme. Angst og fobi, alvorlig depression, bipolar lidelse, posttraumatisk stress, borderline, personlighedsspaltning og psykose. Børnemishandling er den vigtigste, forebyggelige risikofaktor fo psykisk sygdom.

Mishandling spiller en rolle i halvdelen af alle tilfælde af svær depression og for trefjerdedele af alle, som bliver stiknarkomaner”

(Martin Teicher)

Hvad kan I bruge denne nye viden til?

Med denne ny viden og indsigt i et ødelagt menneskes sind og liv, kan I gå ud arbejde med udsatte mennesker på en helt ny måde og med helt nye briller på. 


Med denne nye viden kan I re!ektere på et helt nyt og højere niveau og møde hvert enkelt individ med ny respekt og

forståelse. Dette kan danne nye og meget dybere forbindelser og relationer. Og kun igennem disse relationer, kan de udsatte mennesker begynde at hele.

Målgruppe

Alle voksne, som på den ene eller anden

måde har interesse i omsorgssvigt og

senfølger.

Hvad for I ud af foredraget?

Med dette foredrag får I en ærlig og sand beretning om et liv fyldt med omsorgssvigt og alle de senfølger det kan give.

I får et udførligt indblik i de skader, som hjernen får, når et barn vokser op med utrygge tilknytninger eller omgivelser.

Hør om en barndom så utryg og grim. Hør om et ungdomsliv, hvor senfølgerne allerede er udpræget i betydelig grad.

Hør om et voksenliv, hvor barndommen har gjort Lonnie Liv i stand til at gøre store skader på sig, herunder ende i stofmisbrug og prostitution.

Og hør hvordan det hele så blev meget bedre efter terapi.