Om mig og min baggrund

Jeg voksede op med mange svigt og blev udsat for mange traumatiske oplevelser igennem min opvækst, derfor trådte jeg ud af barndommen og ind i en voksenverden, som jeg slet ikke var klædt på til at kunne tackle. Jeg traf alle de forkerte valg. For jeg havde ingen retning i livet. Efter at have gennemlevet en tilværelse med incest og et voksenliv med svære senfølger, herunder stofmisbrug, mødte jeg en terapeut, der løftede mig ud af mit misbrug og langsomt gav mig troen på, at livet var værd at leve. Den person redede mit liv og gav mig modet og viljen til livet tilbage. Jeg fik med tiden apetit på livet og jeg så for første gang den lysere sti i livet. I dag kan jeg se, hvordan min triste barndom og mine ungdomsvalg har skabt, den jeg er. Og hvordan jeg kan bruge det til at løfte børn og unge ud af de skygger, livets grimme side kan kaste over os alle i en meget tidlig alder.Jeg kæmper derfor aktivt for alle og alles lige vilkår.Ikke kun de incestramte men også de der kæmper med angst, depression, mistrivsel og lavt selvværd. Livet har budt mig en barndom fyldt med omsorgssvigt og seksuellekrænkelser. Sådan en start i livet kan byde på mange udfordringer og bringe sværesenfølger med sig.


Den start på livet har givet mig førstehåndserfaring  og min udvikling givet mig kompetencerne til at arbejde med børn og voksne, som har udfordringer i deres liv. Psyko-sociale problemstillinger følges ofte hånd i hånd med svigt i barndommen.
Med bogen Liv og Vampyrenhar jeg fortalt min historie i samarbejde med Red Barnet og givet materiale til mange gode snakke i klasseværelset. Med materialet kan du gå igang med det vigtige arbejde - at hjælpe børn og unge ud af mistrivsel inden de pådrager sig dybe skader og mister lyset i livet. Liv og Vampyren er en fortælling, der kan være med til at sætte ord på de situationer alt for mange børn og unge gennemlever hver dag. Bogen har jeg givet til Red Barnet, så flest muligt kan få hjælp. Det er betaling nok for mig, at alle har tilgang til den og tilgang til at få hjælp.
Uddannelse & Erfaring

UDDANNELSER

 • Neurolingvistisk Psykoterapeut (RAB)
 • Professions bachelor i pædagogik
 • Moduler på diplom niveau: Leder kommunikation, Det personlige lederskab, Den professionelle relation, Læring og kompetenceudvikling, HRM, Supervision i Socialt arbejde
 • Master-Coach, Neurokommunikation
 • Sundhedscoach, Neurokommunikation

ERFARING

 • Familiekonsulent
 • Projektkoordinator
 • Facilitator i selvhjælpsgruppe for incestramte unge og voksne.
 • Mange års erfaring som både socialpædagog og koordinator på et bosted for uledsagede unge.
 • Forfatter og foredragsholder
 • Ansat ved akutpsykiatrien, Vejle, affektiv afsnit, Region Syddanmark
 • Tovholder for undervisning i Neurokommunikation, Vejen og Stilling
 • Selvstændig psykoterapeut og underviser